Cảm ơn ông mặt trời

09:00 12/06/2020

Cảm ơn ông Mặt trời
Cho em tia nắng mới
Một ngày vui đang đợi
Đánh thức bé dậy rồi


Ý kiến bạn đọc