Các o không về

08:57 11/06/2020

Chiến tranh xa rồi đồng đội về quê
Các O vẫn còn Ngã ba Đồng Lộc
Vẫn bên nhau xếp hàng ngang hàng dọc
Không thiếu tên ai, tất cả mười người


Ý kiến bạn đọc