Tặng nhà văn Lâm Quang Thắng

Cà Mau

08:25 27/04/2018

Hạt mưa li ti, lao vào rát mặt
Gió ù tai, phải nói bằng tay
Sông Cửa Lớn, xuồng chồm như ngựa trận
Đồn biên phòng, đỏ một sắc cờ bay


Ý kiến bạn đọc