Bỗng dưng…

08:02 16/07/2018

Bỗng dưng đổ trận mưa rào
Rát như roi quất, gió gào… ngả nghiêng


Ý kiến bạn đọc