Kính tặng AHLLVTND Phan Văn Điền - Mười Thương *)

Bên những vì sao lớn

08:52 24/05/2019

Khi xem phim "Ván bài lật ngửa"
Con đâu biết trên đời có một bác Mười Thương
Từng xông pha trên chiến trường đặc biệt
Giờ bình yên sống giữa đời thường!

Ý kiến bạn đọc