Bên dòng sông Chanh Dương

10:33 26/07/2019

Trăm năm rồi dòng Chanh Dương chảy mãi
Những xóm làng hiu hắt được hồi sinh

Ý kiến bạn đọc