Bâng khuâng Cốc Lếu

14:27 14/10/2016

Ngày ấy vừa trọn năm năm
Căn phòng thẳm xanh sắc lá
Nay đúng vào mùa giữa hạ
Mầu hồng dịu mát trong ta…

Ý kiến bạn đọc