Bài thơ không tên

08:02 02/03/2017

Khi hỏi anh về bài thơ không tên
Ánh mắt em như hờn, như trách
Bài thơ ấy bây giờ còn đó
Mà em thì đã xa

Ý kiến bạn đọc