Bạc sương trắng bay

08:16 26/06/2020

Bên thềm rêu đá cũ
chiếc lá cuộn trong mưa
hoàng hôn chợt tắt lịm
đêm len vào mênh mông.

Ý kiến bạn đọc