Bắc Giang thương

09:33 26/04/2020

Lục Ngạn, Lục Na đôi bờ xanh trĩu quả
Núi Huyền Đinh soi bóng Lục Đầu Giang
Che chở, cưu mang một thời trai khai sang
Bóng nước dòng Thương in dấu thưở xuân thì.


Ý kiến bạn đọc