Bài ca trên sông Thạch Hãn

18:26 23/07/2020

Những ngọn hoa đăng trôi theo dòng Thạch Hãn
Trôi về nguồn huyết mạch một dòng sông
Nói giùm ta với những người đồng đội
Chưa bao giờ nguôi cạn nhớ mong

Ý kiến bạn đọc