Anh chẳng thể giữ em thêm lần nữa

08:01 18/08/2017

Em lại đến trời Thu không bớt nắng
Gió ngoài vườn hoang hoải giấc trưa
Hoa trong bình rã cánh trên bàn viết
Ta nhìn nhau qua ánh mắt nhàu

Ý kiến bạn đọc