Ám ảnh

13:25 14/03/2019

Sợ...
Trái tim yêu
người cài chiết áp
những con sóng khát!


Ý kiến bạn đọc