38 năm - một chặng đường

08:44 14/11/2019

D13 nay vẫn tiếp bước đồng hành 
Để làm nên xứng danh tầm vóc.
Có những anh vẫn trên đường hiếu học 
Để học hành, học vị nâng cao 

Ý kiến bạn đọc