Lá Tình

15:00 30/01/2017

Chiếc lá nhẹ rơi xuống
Những chồi xanh mọc lên
Chưa tan mùa Đông lạnh
Xuân gõ cửa trước thềm

Ý kiến bạn đọc