U mộng ảnh

“U mộng ảnh” và hai người đẹp hút hồn tôi Tin ngày: 27/01/2016 14:33

Nói đến thi nhân, mặc khách, không thể không nói đến người đẹp. Cũng như nói đến mùa xuân không thể không nói đến hoa. Tôi đọc "U mộng ảnh" của Trường Trào do Nguyễn Hiến Lê dịch và lấy làm thích thú vô cùng.