tặng đĩa nhạc

Sách và văn hóa tặng Tin ngày: 15/05/2016 08:01

Tôi đắn đo mãi mới quyết định viết bài này bởi chắc chắn sẽ gây tổn thương đến người khác, trong đó có thể có cả những người quen của tôi mà việc này đối với tôi luôn là điều tối kỵ.