nỗi buồn trong đôi mắt sâu

Nỗi buồn trong đôi mắt sâu Tin ngày: 02/09/2015 08:00

Vừa ra khỏi trại Minh chơi ma tuý lại ngay. Ở cái nơi nó cai cũng không thiếu.  Anh chị em trong nhà bất mãn lắm. Vậy là đứa nào cũng xin ra, có gia đình rồi thì riêng chứ chung chạ làm chi cho rách việc?