nhịp hò khoan

Mẹ miền Trung ơi! Tin ngày: 06/11/2020 11:50

Thương lắm mẹ miền Trung chắt chiu từ câu ca điệu dặm, từ nhịp hò khoan những luyến láy mênh mang ngỡ như cứ lang thang chìm nổi vớt lên từ sông.