Về lại Gò Công

Tài hoa để lại Tin ngày: 14/05/2016 08:00

Nhân đọc tập truyện ngắn “Về lại Gò Công” của nhà văn Đoàn Minh Tuấn, NXB Thanh Niên, tháng 4-2016