xã hội dân sự blog

Vì một xã hội dân sự văn minh Tin ngày: 27/04/2015 08:00

Nếu thử đánh cụm từ "xã hội dân sự blog" trên google, tức là cố tình kiếm tìm kết quả của những tranh luận mang tính diễn đàn (blog) về chủ đề xã hội dân sự, chúng ta sẽ nhận được gần một triệu kết qủa.