ước mơ viển vông

Phía trước không giới hạn Tin ngày: 14/04/2015 08:44

Tâm sự trên một tờ báo, Trương Quế Chi nói rằng, bố mẹ chưa bao giờ đòi hỏi Chi điều gì, mà luôn là người bạn lớn khuyến khích, nuôi dưỡng ước mơ của Chi, kể cả những "ước mơ viển vông là điện ảnh hay viết văn". Trước một bộ phim, một câu chuyện, một tình huống xảy ra trong cuộc sống, cả nhà luôn bàn luận sôi nổi, Chi cũng được quyền ra những quyết định cuối cùng của mình và tự chịu trách nhiệm trước những quyết định đó.