tụng ca phụ nữ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý: Người tụng ca phụ nữ bằng âm nhạc Tin ngày: 05/01/2020 08:01

Không phải ngẫu nhiên mà nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý vẫn thường được đồng nghiệp phong cho danh hiệu “nhạc sĩ chuyên trị phụ nữ”. Bởi trong những bài hát của ông, dù là tình khúc hay nhạc cách mạng, quê hương, luôn có dáng dấp người phụ nữ...