trường ca sống

Hùng “Gia Lai”: Khát vọng những trường ca sống Tin ngày: 14/08/2018 07:18

Bản tính của một chàng trai người Huế âm thầm, kiên cường, Lê Hùng gắng sống và luôn trăn trở về hình ảnh và màu sắc của Tây Nguyên. Vẽ thế nào đây?