trưng cầu ý kiến

Những quan điểm trái chiều về văn học thiếu nhi ở Nga hiện nay Tin ngày: 05/06/2018 10:53

Các tạp chí thiếu nhi (trước Cách mạng và đặc biệt dưới thời Liên Xô) đóng vai trò to lớn với tư cách là công cụ bồi dưỡng nhu cầu đọc sách nói chung. Ngoài ra, các tạp chí thu hút mạnh mẽ trẻ em tham gia quá trình sáng tác và giao tiếp, bảo đảm mối "liên hệ ngược" với độc giả. Các tạp chí không chỉ đăng tải những gì viết cho thiếu nhi mà cả những gì các em tự sáng tác....