tranh luận cân bằng

Việc cần thực hiện sớm Tin ngày: 11/11/2016 13:05

Khi đề xuất định hướng đánh thuế nhà thứ hai trở lên với những cá nhân sở hữu nhiều nhà ở được đưa ra, đã có không ít tranh luận nổ ra. Có thể nói, đó là một trong những tranh luận cân bằng nhất trong thời đại xã hội mà người ta có thể tranh luận trên bất kỳ vấn đề gì, kể cả những lĩnh vực mà mình không thông suốt...