trái tim thi sĩ

Bất chợt một miền thơ Tin ngày: 29/10/2018 07:36

Điều gì làm cho ta cảm thấy rung động trước một bài thơ? Tôi nghĩ, đó không phải chỉ là những con chữ hiện hình trên mặt giấy. Có rất nhiều con chữ đẹp nhưng không Chạm được vào ta, bởi người viết không mang một cảm thức thi ca thực sự.