tính văn học

Về tiểu thuyết "còi tàu trong đêm" Tin ngày: 16/11/2020 13:08

Tiểu thuyết “Còi tàu trong đêm” của Nguyễn Duy Ngọc là cuốn tiểu thuyết tự truyện. Dù khiêm tốn đến đâu cũng có thể khẳng định: Đây là cuốn tiểu thuyết có sức hấp dẫn, cuốn hút người đọc.