tinh tuý

Lời khuyên của thiền sư Tin ngày: 02/10/2020 16:46

Tương truyền rằng, vị thiền sư này đã sống trên núi từ lâu lắm rồi cho nên đã hấp thụ được mọi thứ tinh tuý của đất trời. Như là một cái duyên, đã có vô số người tìm đến ông để xin được tư vấn về những vấn đề liên quan tới tình yêu.