tiếng mẹ sinh thành

Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời Tin ngày: 04/04/2020 08:07

"Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi!" - Lời hát quặn lòng con cháu Tiên Rồng, nhất là khi xa xứ, và góp phần tôn vinh vẻ đẹp tiếng mẹ sinh thành...