thơ nôm

Xuân Diệu và thơ Hồ Xuân Hương Tin ngày: 16/11/2020 13:43

Được gặp nhà thơ Xuân Diệu nhiều lần, tôi thấy lần nào gặp dịp đụng đến những phát hiện mới rất có cơ sở về Hồ Xuân Hương, Xuân Diệu đều tỏ ra... khó chịu. Tôi có cảm giác Xuân Diệu mê thơ Nôm (được coi là của) Hồ Xuân Hương đến... cùng cực, và khen đến mức không thể khen hơn được nữa.

Ba bài thơ nôm của Vua Lê Thánh Tông về biển đảo Quảng Ninh Tin ngày: 24/05/2020 08:58

Trong quá trình biên soạn sách Văn học biển đảo Việt Nam - tổng tập, tôi đã tìm được 3 bài thơ Nôm của Vua Lê Thánh Tông viết về biển đảo Quảng Ninh. 

Một quan thì vẫn chưa dài Tin ngày: 25/05/2018 07:28

Lại vừa đi Đà Nẵng về. Lần đầu tiên lên chơi chùa Linh Ứng tại Sơn Trà.