thờ Phật

Tượng Tuyết Sơn ở Đồng bằng Bắc bộ Tin ngày: 10/07/2020 08:39

Tượng Tuyết Sơn bắt đầu xuất hiện từ thế kỷ XVII ở các chùa vùng Đồng bằng Bắc bộ Việt Nam. 

Thái quá “đức tin”, lạm dụng tín ngưỡng trong thờ cúng1 Tin ngày: 04/03/2018 11:36

Từ xưa tới nay, các cụ dạy rằng, việc dâng lễ lên ban thờ Phật, thánh, thần linh, tổ tiên, ông bà cha mẹ… chỉ cần tấm lòng thành, đâu cần “mâm cao cỗ đầy”.