thiếu tính nhân văn

Để môi trường giáo dục thực sự nhân văn Tin ngày: 20/07/2018 07:13

Hệ lụy của việc một số trường o ép phụ huynh, hành xử thiếu tính nhân văn trong câu chuyện thu phí ghi danh đã để lại những ấn tượng quá buồn cho giáo dục Việt Nam hiện nay.