tập ký - phê bình

Một phức cảm của hai chiều cảm xúc Tin ngày: 14/06/2019 08:13

Tôi vừa nhận được tập ký - phê bình “Lòng chưa cạn đêm sâu” trong buổi ra mắt tác phẩm này của nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh tại Thư viện Đà Nẵng. Mới nhìn qua, với tôi thì bìa và trình bày bìa cũng như phụ bản đẹp, lạ, độc đáo.