sông Bái Giang

Làng cổ bên sông Bái Giang Tin ngày: 07/12/2019 07:48

Hàng trăm năm trước sông Bái Giang là nhánh của sông Đuống. Vùng quanh sông, phù sa được bồi đắp thành những cù lao và bờ bãi nương dâu xanh biếc. Cù lao lớn nhất bên sông Bái Giang đã trở thành làng Đại Bái (Gia Bình-Bắc Ninh) ngày nay. Nơi có chiếc giếng cổ còn in dấu gót chân Thánh Gióng. Những bã trầu của Ngài bỏ lại làm nước giếng lúc nào cũng vời vợi màu son. Xưa, dân làng Bái vẫn xin nước giếng thần về cúng, cầu lộc cầu tài...