quyền của nghệ sĩ

Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Tin ngày: 09/10/2017 08:20

Nhiều người cho rằng, sở dĩ tình trạng vi phạm quyền của nghệ sĩ biểu diễn tràn lan như vậy là vì lâu nay ở Việt Nam hiện mới có 2 tổ chức quản lý tập thể quyền liên quan đến âm nhạc là Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam (VCPMC) và Hiệp hội Công nghiệp ghi âm Việt Nam (RIAV) - quản lý quyền của các nhà sản xuất bản ghi âm, ghi hình. Chưa có tổ chức đứng ra bảo vệ quyền lợi của ca sĩ, nghệ sĩ biểu diễn...

Rào cản lớn nhất Tin ngày: 17/03/2016 13:14

Gần đây, sự ra đời của Hiệp hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) đã tạo ra một bất ngờ khá lớn đối với cộng đồng, đặc biệt là đối với những người vốn khá thụ động, luôn cho rằng để thành lập hội, đoàn ở Việt Nam là một điều bất khả. Sự ra đời kịp thời ấy của APPA đã chứng minh rằng, chính các cộng đồng chuyên nghiệp đông đảo mới đang chậm chân chứ không phải khung pháp luật đang cứng nhắc đối với việc cho thành lập các hội, đoàn.