nước mắt màu đất

Giọt nước mắt màu đất rỏ xuống phận người Tin ngày: 20/07/2015 08:00

Cái tên Đức Ban quen thuộc trong làng văn Việt Nam dù ông là một người viết lặng lẽ ở tỉnh. Văn Chương của Đức Ban nặng chữ, nặng đời, nặng tình, giàu tính triết lý và đầy ám ảnh. Một hành trình dài của đời văn, đời người, Đức Ban chưa bao giờ ngơi nghỉ trên cánh đồng chữ.