nốt lặng

Nốt lặng Tin ngày: 10/06/2017 08:10

Nốt lặng
trong mắt em sâu
ta chưng nốt lặng
gối đầu làm thơ.

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417