những người không quen biết nhau

Những người không quen biết nhau Tin ngày: 12/04/2018 18:13

Những người
không quen biết nhau
Cùng đến một lúc
cùng đau
một người