nhân Mỹ học đường

Nhân Mỹ học đường: Nơi lan tỏa cái đẹp Tin ngày: 25/01/2016 08:00

Nhân Mỹ học đường được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2005, được quý chức sắc Phật giáo trụ trì các cơ sở tự viện tạo điều kiện cho tổ chức các lớp học tại chùa Nhân Mỹ, chùa Mễ Trì Thượng.