nhạc sỹ nổi tiếng

Nhớ mãi một nhạc sỹ tài danh Tin ngày: 08/10/2020 10:22

Đó là Lê Yên, tác giả bài hát rất nổi tiếng "Bộ đội về làng" (phổ thơ của Hoàng Trung Thông): "Các anh đi ngày ấy đã lâu rồi. Xóm làng tôi còn nhớ mãi...". Bài này là một trong những bài hát rất hay trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 -1954).