nhạc sỹ Trần Kiết Tường

Người viết bài hát hay nhất về Bác Hồ Tin ngày: 16/02/2020 08:30

Trong kho tàng ca khúc hiện đại Việt Nam phải có tới hàng trăm bài hay viết về lãnh tụ Hồ Chí Minh được công chúng nhiều thế hệ truyền tụng. Nhưng nếu được quyền lựa chọn bài hay nhất, tôi sẽ nói đó là bài "Hồ Chí Minh đẹp nhất Người" của cố nhạc sỹ Trần Kiết Tường (1924 - 1999). Tôi có thể khẳng định không người Việt Nam nào không biết bài này và bất cứ ai nghe cũng ưa thích.