nhà văn Trần Gia Thái

Nhà văn Trần Gia Thái: Đời tôi trải nghiệm đủ rồi Tin ngày: 20/08/2016 08:03

Đọc “Thành phố đáy hồ”, tôi càng tin một điều làm nên thành công ngay từ trong quan niệm của mỗi nhà văn: Vấn đề là viết như thế nào, chứ không phải là viết về cái gì; điểm xuất phát từ đâu và đâu là đích đến. Tôi cũng tin: Viết cho thiếu nhi, ở bất cứ thời nào, luôn là một thách thức lớn đối với người lớn...