nhà văn Lê Thanh Minh

Đường đời, con đường vô tận… Tin ngày: 01/03/2019 08:06

Có người nói với tôi rằng: Con đường nào chúng ta đi chẳng là con đường vô tận, nếu nói về một khía cạnh nào đó! Có đúng vậy không? Đường đời chính là "Con đường vô tận"!

    toasoancand.com.vn | Liên hệ quảng cáo
    HN: +844-39427285 Hotline: 090 402 7417