nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh

Người "Phơi cơn mưa lên chiều" Tin ngày: 18/08/2018 08:24

Tôi chưa từng gặp nhà báo, nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh. Vì yêu thơ, tìm những câu thơ hay trên báo, trên mạng mà tôi mới biết có một “người thơ” tên là Nguyễn Ngọc Hạnh, ở Đà Nẵng, cũng làm báo nhiều năm như tôi...