nhà giáo ưu tú Đặng Hiển

Mãi mãi một tình yêu Tin ngày: 21/05/2016 07:00

Đọc tập thơ “Mái trường mến yêu” của nhà thơ, Nhà giáo Ưu tú Đặng Hiển, NXB Hội Nhà văn, 2016

Người thầy, người mẹ Tin ngày: 13/11/2015 08:00

Sinh năm 1939, thầy bằng tuổi mẹ tôi. Là thầy giáo, học rộng, tài cao, kiến văn sâu rộng, lại luôn cập nhật thời sự, chính trị, khoa học, xã hội… trong nước và quốc tế; là tác giả của 12 tập thơ, 3 tập truyện ký, 5 tập kịch và 6 tập lí luận phê bình văn học (nhiều tập đã được giải thưởng của các báo, các cuộc thi và Hội VHNT các cấp); vậy mà trong tiềm thức sâu xa, tôi lại luôn có cảm giác thầy giống mẹ. Cái sự giống ấy, có lẽ điển hình là sự lo toan và thái độ ân cần, tận tụy, hy sinh theo mẫu hình "chỗ ướt mẹ nằm, chỗ ráo phần con"…