nghề rèn đúc

Lang thang Phúc Sen Tin ngày: 03/04/2020 17:33

Người Nùng An ở Phúc Sen (Quảng Uyên-Cao Bằng) đi đâu cũng tự hào quê mình làm nhiều nghề nhất. Họ nói chỉ cái muối và cái dầu là dân không tự làm ra được mà thôi.