nghệ nhân Ama Kim

Du ca bên ly cà phê Ban Mê Tin ngày: 07/11/2016 08:00

Người ta nói thành phố Buôn Mê Thuột là thủ phủ cà phê quả đúng. Khắp ngóc ngách của bản Ko Sie nơi nghệ nhân Ama Kim ở đều ngát hương cà phê. Tôi đến đúng lúc nghệ nhân Kim đang pha cà phê. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên đó là cách pha hết sức xưa cũ...