nấu kẹo

Nghề nấu kẹo quê bà ngoại Tin ngày: 15/02/2020 07:58

Nghề kẹo mạch nha thì có rất nhiều nơi biết làm, nhưng với tôi, kẹo mạch nha ở quê bà ngoại tôi, thì không có nơi nào ngon bằng.