mười nữ liệt sĩ

Đồng Lộc những ngày tháng 7… Tin ngày: 28/07/2016 12:36

Trở lại Đồng Lộc những ngày tháng 7 bây giờ đã khác hẳn. Bạt ngàn thông xanh. Một màu xanh đắm đuối, màu xanh lấp lánh ánh bạc của nắng vàng như được hắt từ phản quang của kí ức, một hệ thống khu di tích đã được xây dựng khá hoàn chỉnh và trang nghiêm...